Zorg verlenen met
een preventief doel

Voorkomen is beter dan genezen

Preventieve zorg

Samen stappen ondernemen naar een gezonder leven!

Chronische patiënten hebben een lange periode persoonlijke zorg nodig in een netwerk van zorgprofessionals. Preventie helpt deze patiënten om meer gezond en zelfstandig door het leven te gaan. Dat vraagt om optimale samenwerking tussen zorgverleners en de patiënt. Vernieuwende oplossingen als het gaat om patiëntdata en eHealth kunnen daarbij helpen. De gezondheidsprogramma’s van Stichting Gezond met Zorg ondersteunen arts en patiënt bij de optimalisering van deze preventieve zorg rondom de patiënt.

 

Persoonlijk
Iedere persoon wil graag gezondheidsproblemen voorkomen. Na het herkennen van een chronische aandoening wil “de patiënt” graag de beste zorg voor zijn gezondheid. Chronische zorg begint vaak met een incident of opsporing rondom een aandoening. Vaak herkent de patiënt zich in zijn chronische aandoening. Daarom richt een programma van Gezond met Zorg zich primair op deze persoonlijke aandoening. In elk programma helpen zorgverleners de patiënt met het voorkomen van toekomstige verslechtering en behandelingen door preventieve monitoring, begeleiding en voorlichting.

 

Netwerk
In een programma van Gezond met Zorg begeleiden zorgprofessionals de patiënt met adviezen en monitoring. Deze zorgprofessionals werken samen in een netwerk van zorg rondom de patiënt. Hiermee is de patiënt altijd verbonden met de juiste kennis en kunde, op het goede moment, in de buurt en met voldoende aandacht. Het netwerk aan zorgverleners verbindt de patiëntgerichte programma’s in haar uitvoering tot een samenhangend geheel aan wisselende zorgbegeleiding, -adviezen en diagnostiek.

Patiënt­­betrokkenheid

Een programma dat de patiënt aanspreekt

De chronische patiënt herkent zichzelf vaak in haar of zijn chronische aandoening.

De patiënt wordt door de programma’s van Gezond met Zorg op maat bediend voor preventie op deze aandoening.

Dit verhoogt de betrokkenheid van de patiënt en legt het initiatief bij de patiënt, daar waar dat kan en is gewenst.

Gezondheids­programma’s

Preventie als doel op zich!

Waar de nadruk in de zorg heel vaak op behandelen en genezen ligt probeert Gezond met Zorg alle aandacht te geven aan een eerder stadium van preventie. Hierdoor is vaak behandelen en genezen niet eens nodig. Door een betere preventie leeft de chronische patiënt daardoor gezonder en gelukkiger.

 

Doel 1: Preventie voor herstel
Door in de zorg samen met de patiënt in een vroeg stadium meer aandacht te besteden aan medische risico’s en leefstijl kan de patiënt in veel gevallen herstellen van zijn of haar chronische aandoening.

 

Doel 2 : Preventie voor uit- of afstel
Wanneer herstel niet mogelijk is kan de patiënt met zelfredzaamheid en begeleiding door een hecht zorgteam vaak voorkomen dat een behandeling (ingreep) noodzakelijk is. Zo leeft de chronische patiënt jaren langer met een aanzienlijk betere ervaren gezondheid.

Vragen
en/of opmerkingen

Vul het contactformulier voor ons in en wij
nemen binnen twee werkdagen contact met u op.