FAQ

 

Het programma gaat uit van een netwerk samenwerking van zorgverleners. Zolang deze samenwerking onvoldoende is ontwikkeld is de patiëntgerichte oplossing voor preventie altijd een verzuilde oplossing die de patiënt onvoldoende meerwaarde biedt en/of tot hoge extra kosten leidt aan de kant van de individuele zorgaanbieders.

 

Het programma is patiëntgericht en sluit de netwerkzorg op het juiste moment aan op een patiëntgerichte aanpak, zodat de patiënt maximaal profiteert van de aangeboden oplossingen en de daarbij behorende laagdrempelige zorg ondersteuning.

 

Het programma is als kwaliteitsprogramma herkenbaar aan haar naam “Gezonde Nieren” en wil daarbij de patiënt aanspreken op de door de patiënt meest herkenbare chronische aandoening waar de patiënt zich zorgen over maakt. Deze naam maakt het in de toekomst ook mogelijk om landelijke herkenbaarheid voor de patiënt te realiseren en het kwaliteitskeurmerk kosteneffectief te onderhouden.

Het programma is opgenomen in een bredere governance structuur. Het maakt onderdeel uit van een Stichting Gezond met Zorg. De Stichting kent een reeks aan “Gezond”-concepten met dezelfde doelstelling voor preventieve netwerkzorg. De Stichting is vanaf 1 november 2022 NEN ISO 7510 gecertificeerd. De governance van de Stichting is zo ingericht om in de toekomst in continuïteiet te kunnen dienen als landelijk kennis en coördinatie centrum voor de geïmplementeerde “Gezond”-concepten.