Zorg verlenen met
een preventief doel

Voorkomen is beter dan genezen

Preventieve zorg

Een kwestie van samen doen!

Wanneer een chronische aandoening wordt geconstateerd is dat goed schrikken. Wat is de oorzaak, wat kan ik er aan doen en wie kan mij hierbij helpen. Allemaal vragen die met zorg moeten worden behandeld. Behandeld? Ja, behandeld. Niet alleen in  Nederland, maar ook wereldwijd, komt heel langzaam het besef dat behandelen meer is dan alleen genezen. Voorkomen, en dus preventie, is met name bij chronische aandoeningen zeer effectief.

 

Het vroegtijdig helpen van de chronische patiënt in zijn of haar ziektebeeld kan soms leiden tot herstel naar gezondheid, maar ook uitstel of afstel van genezende behandelingen. Genezende behandelingen die zeer ingrijpend kunnen zijn, kostbaar en niet altijd goed voor de ervaren gezondheid van de patiënt.

Case 1: Nierfalen

Voorkomen acute opnames

Lora Sneijders is 70 en heeft sinds een aantal jaren een verhoogde bloeddruk en een verminderde hartfunctie. Zij krijgt hiervoor medicatie die de bloeddruk reguleert en de hartfunctie verbetert. Zonder dat zij het weet is ook haar nierfunctie verminderd, maar daar merkt ze niets van. Na een opname in het ziekenhuis voor hartfalen krijgt zij een nieuwe dosering van haar medicatie voorgeschreven.Twee weken later na een avond uit eten krijgt ze ’s nachts buikkrampen en diarree. Ze moet overgeven en blijft de volgende dag in bed. Ze drinkt niet veel maar wel een slokje water bij het innemen van haar medicijnen. Ze heeft veel en vaak diarree. De volgende dag heeft ze dorst maar omdat de diarree aanhoudt drinkt ze niet te veel. Ze belt de huisarts, die adviseert extra te drinken maar dat lukt slecht door de misselijkheid. De volgende dag wordt ze veel zieker en belt weer de huisarts, die verwijst haar naar het ziekenhuis. Er wordt geconstateerd dat zij last heeft van acuut nierfalen en na een aantal weken dialyse mag zij met een andere instelling van haar medicatie weer naar huis.

 

FIND maakt data inzichtelijk door medische data uit verschillende databronnen, per patiënt samen te brengen in dashboards. Zorgverleners, zoals huisartsen, apothekers of medisch specialisten, krijgen met de dashboards precies de goede informatie in handen zodat zij niets over het hoofd zien. De te hoog gedoseerde medicatie en het risico op uitdroging en acuut nierfalen zou zo eerder opgevallen zijn. Dit houdt concreet in dat bij chronische nierschade medicatierisico’s vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd en door een interventieteam van zorgprofessionals kan worden opgevolgd. Dit voorkomt in sommige gevallen acute verslechtering van de nier en nierfalen, waardoor spoedeisende opname in het ziekenhuis kan worden voorkomen. Lora zou met deze netwerkzorg preventief zijn geholpen en de in het ziekenhuis voorgeschreven risico medicatie was eerder onderkend.

Case 2 : Bloeddruk thuis

Thuis meten is beter

Pieter Scheenstra is 67 jaar en heeft al lang hoge bloeddruk. Na een hartinfarct 12 jaar geleden is hij gestopt met roken en krijgt hij verschillende medicamenten eerst van de cardioloog, later van de huisarts voorgeschreven. Jaarlijks komt hij bij de huisarts/ praktijkondersteuner en laat hij zijn cholesterol en bloeddruk meten en test zijn urine op eiwit. Hij heeft wat nierschade met eiwit in de urine maar niet ernstig. Echter door de Coronacrisis is het de laatste 2 jaar daar niet van gekomen. Hij voelt zich goed, herhaald zijn medicatie bij de apotheek met de recepten service en is recent met pensioen gegaan. Hij komt voor een plekje op zijn hoofd bij de huisarts en die merkt op dat hij uit de controles voor hart- en vaatziektes is verdwenen. Hij meet de bloeddruk en die is te hoog. Er wordt opnieuw bloed geprikt en urine nagekeken. Dan blijkt dat zijn nierfunctie fors is verslechterd. Opnieuw komt hij bij de POH die zijn medicatie aanpast totdat hij weer een goede bloeddruk heeft. Helaas herstellen zijn nierwaarden niet en hij heeft veel meer bloeddruk medicijnen nodig.

 

FIND spoort patiënten op die door een of andere rede uit beeld zijn geraakt en brengt ze weer onder controle van de huisartspraktijk. Door advies over de frequentie van controle van bloedwaarden en inzichtelijk maken van niet goed gereguleerde bloeddruk blijven patiënten die uit de boot vallen toch aan boord. Regelmatige thuis meten van de bloeddruk met de HOME aanpak verbetert de controle, houdt de patiënt alert en verlaagt de werkdruk bij de zorgverleners.  Dit voorkomt onnodige versnelde achteruitgang van de nierfunctie en optimaliseert de behandeling die hart en vaatziekten en nierschade kan voorkomen.

Case 3 : Zorg dicht bij huis

Regelmatige controle

Marianne is 23 jaar en heeft een familiaire nierziekte. Ze weet dat er een kans is dat de nieren later beschadigd raken maar gelukkig is dat nu nog niet het geval. Ze komt 1x per jaar bij een nefroloog in het ziekenhuis en laat dan haar bloeddruk, nierfunctie en urine controleren. Gelukkig is er nog niet veel aan de hand. Wel is er iets eiwit in de urine te vinden. Ze komt bij de huisarts voor een anticonceptie advies. Die ziet dat ze steeds bij een specialist komt voor controle van haar nierziekte. Marianne vraagt waarom dat eigenlijk niet bij de huisarts kan. De huisarts zegt dat dat kan maar dat ze dan zelf ieder jaar eraan moet denken. Ze kan niet in een chronisch zorgprogramma omdat ze niet aan de criteria voldoet. Toch besluiten ze de controles in vervolg door de POH te laten uitvoeren. De huisarts vraagt de specialist of hij akkoord is met overname. Die is akkoord maar benadrukt wel dat controle jaarlijks echt noodzaak is om op tijd met medicatie en adviezen te starten bij achteruitgang van de nierfunctie.

 

FIND houdt patiënten die niet in een ketenzorg programma van de huisarts passen maar wel eerste aanwijzing hebben voor nierschade in beeld van de huisarts. Er volgt een signaal als de patiënt de afspraak vergeet en te lang niet gecontroleerd is. Zo zorgt FIND voor de juiste zorg op de juiste plek en voorkomt kostbare controles in het ziekenhuis, terwijl er toch op tijd preventieve maatregelen kunnen worden genomen om versnelde nier achteruitgang te voorkomen.

Vragen
en/of opmerkingen

Vul het contactformulier voor ons in en wij
nemen binnen twee werkdagen contact met u op.