Zorg verlenen met
een preventief doel

Voorkomen is beter dan genezen

Find

Find

Data samenbrengen, risicofactoren signaleren en patiënten opsporen.

Guide

Guide

De beste behandelkeuze en de juiste patiënt op de juiste plek.

Home

Home

Patiënten kunnen langer en veilig zelfstandig blijven wonen.

Find

Tijdig signaleren

In de zorg is veel data beschikbaar: over individuele patiënten, groepen patiënten, diagnostiek en uitkomsten of effecten van behandeling. Data is echter nog geen informatie. En informatie is nog geen inzicht. Bovendien beschikt de ene zorgverlener niet altijd over de kennis die een andere zorgverlener wel heeft. Met Find brengen we data samen, sporen we risicopatiënten tijdig op en begeleiden wij zorgprofessionals in het werken met multidisciplinaire interventieteams waarin uitwisselen  van kennis en verdelen van geplande acties rondom de chronische patiënt centraal staat.

Guide

Kiezen voor de beste behandeling

GUIDE ondersteunt de patiënt en de zorgprofessionals in het gezamenlijke keuzetraject voor de best passende behandeling, als preventie niet meer leidt tot uit- of afstel van deze behandeling via FIND. GUIDE leidt ertoe dat met de juiste diagnose vervolgens samen de beste behandeling wordt gekozen. Dit klinkt logisch en simpel maar dit is het niet altijd. Meerdere factoren zijn belangrijk bij de keuze voor een behandeling; naast de medische situatie spelen ook persoonlijke factoren en voorkeuren van de patiënt een belangrijke rol.

Home

Zelfredzaamheid

Wanneer iemand een chronische ziekte heeft, is het erg belangrijk dat zij veilig en begeleid thuis kan blijven wonen. Nadat een mogelijke aandoening wordt gesignaleerd begint dan ook misschien wel het meest substantiële deel van het preventie traject. Iemand gaat door met leven maar nu met een chronische ziekte als extra bagage.  Wat kan de chronische patiënt zelf aan preventie doen? Kan de aandoening worden verholpen met een andere leefstijl, verslechtering worden uitgesteld of medische risico’s voorkomen door zelfmonitoring? In de HOME module zijn deze aspecten verder uitgewerkt en wordt de patiënt uitgenodigd om zich aan te sluiten bij deze aanpak rond zelfredzaamheid.

Vragen
en/of opmerkingen

Vul het contactformulier voor ons in en wij
nemen binnen twee werkdagen contact met u op.