Zorgverlening met
een preventief doel

Voorkomen is beter dan genezen

Preventieve zorg

Een preventief netwerk rondom de patiënt!

Zorgprofessionals zijn voor het goed uitvoeren van chronische zorg in de huidige tijd nog te veel georganiseerd in zuilen van nulde-, eerste-, tweede-, en derdelijns zorg. Deze werkwijze werkte goed bij het behandelen en genezen van patiënten, maar kent zijn gebreken bij het langdurig begeleiden van een patiënt met een chronische aandoening,

 

Met een netwerkgerichte aanpak voor deze patiënten valt nog heel veel te winnen. Deze netwerken over de lijnen heen verbeteren de kennis over de patiënt, de kennis over de aandoening en de samenwerking tussen zorgprofessionals. Samen met de patiënt kan daarna voor de meest effectieve preventie worden gekozen, waarmee de patiënt actief kan werken aan zijn of haar eigen gezondheid.

Aanpak van Gezond met Zorg

Integrale preventieve zorg

Het verbeteren van de zorg gaat in drie stappen; het vroegtijdig opsporen van patiënten, het juiste zorgpad kiezen en de zelfredzaamheid van patiënten ondersteunen. Om dit te bereiken maken wij gebruik van een systematische aanpak die bestaat uit de modules FIND, GUIDE en HOME. De effectiviteit van deze modules  wordt  vooraf uitgewerkt in een Triple Aim Casus en de aantoonbaarheid wordt bij realisatie onderbouwd met nul- en effectmetingen.

 

Find
Populatie management door opsporen, opleiden en samenwerken multidisiplinaire interventieteams

 

Guide
Een gezamenlijke keuzetraject voor de best passende behandeling met de zorgprofessionals en voor de patiënt.

 

Home
Zelfredzaamheid ondersteund vanuit de zorg.

Gezonde Nieren is een gezondheidsprogramma waarin huisartsen, apothekers en nefrologen samenwerken om mensen met (verhoogd risico op) chronische nierschade vroeg op te sporen en goed te begeleiden. Zo wordt verdere nierschade voorkomen.

Met een interventieteam aanpak worden patiënten vroeg opgespoord en twee keer per jaar in een multidisciplinair overleg tussen de zorgprofessionals besproken. Wanneer deze bespreking aanleiding geeft tot opvolging samen met de patiënt verdelen de zorgprofessionals onderling op basis van de juiste zorg op de juiste plek. Hiermee verbetert Gezonde Nieren de kwaliteit van de zorg voor patiënten en verlaagt het de kosten van de zorg voor chronische nierschade. Centraal in de benadering van het programma staat dat de patiënt de juiste zorg op de juiste plaats ontvangt.

Gezonde Botten is een gezondheidsprogramma waarmee de kans op een fractuur bij risicopatiënten verlaagd wordt door het inzetten van éénduidige opsporing, behandeling en begeleiding. Bij de opbouw, implementatie en uitvoering van het programma, werken zorgprofessionals uit de eerste lijn en ziekenhuizen samen met vernieuwers in zorg, de industrie en de patiëntenvereniging.

Gezonde Longen is een programma om de zorg voor COPD-patiënten te verbeteren. Huisartsen, apothekers, longartsen, patiëntenvereniging zetten zich gezamenlijk in om de ziektelast van COPD-patiënten te verminderen en opnames te voorkomen dan wel te verkorten.

Vragen
en/of opmerkingen

Vul het contactformulier voor ons in en wij
nemen binnen twee werkdagen contact met u op.