Case 1: Nierfalen

Case 1: Nierfalen

Voorkomen acute opnames

Lora is 70 en heeft sinds een aantal jaren een verhoogde bloeddruk en een verminderde hartfunctie. Zij krijgt hiervoor medicatie die de bloeddruk reguleert en de hartfunctie verbetert. Zonder dat zij het weet is ook haar nierfunctie verminderd, maar daar merkt ze niets van. Na een opname in het ziekenhuis voor hartfalen krijgt zij een nieuwe dosering van haar medicatie voorgeschreven.Twee weken later na een avond uit eten krijgt ze ’s nachts buikkrampen en diarree. Ze moet overgeven en blijft de volgende dag in bed. Ze drinkt niet veel maar wel een slokje water bij het innemen van haar medicijnen. Ze heeft veel en vaak diarree. De volgende dag heeft ze dorst maar omdat de diarree aanhoudt drinkt ze niet te veel. Ze belt de huisarts, die adviseert extra te drinken maar dat lukt slecht door de misselijkheid. De volgende dag wordt ze veel zieker en belt weer de huisarts, die verwijst haar naar het ziekenhuis. Er wordt geconstateerd dat zij last heeft van acuut nierfalen en na een aantal weken dialyse mag zij met een andere instelling van haar medicatie weer naar huis.

 

FIND maakt data inzichtelijk door medische data uit verschillende databronnen, per patiënt samen te brengen in dashboards. Zorgverleners, zoals huisartsen, apothekers of medisch specialisten, krijgen met de dashboards precies de goede informatie in handen zodat zij niets over het hoofd zien. De te hoog gedoseerde medicatie en het risico op uitdroging en acuut nierfalen zou zo eerder opgevallen zijn. Dit houdt concreet in dat bij chronische nierschade medicatierisico’s vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd en door een interventieteam van zorgprofessionals kan worden opgevolgd. Dit voorkomt in sommige gevallen acute verslechtering van de nier en nierfalen, waardoor spoedeisende opname in het ziekenhuis kan worden voorkomen. Lora zou met deze netwerkzorg preventief zijn geholpen en de in het ziekenhuis voorgeschreven risico medicatie was eerder onderkend.