Preventieve zorg

Preventieve zorg

Samen stappen ondernemen naar een gezonder leven!

Chronische patiënten hebben een lange periode persoonlijke zorg nodig in een netwerk van zorgprofessionals. Preventie helpt deze patiënten om meer gezond en zelfstandig door het leven te gaan. Dat vraagt om optimale samenwerking tussen zorgverleners en de patiënt. Vernieuwende oplossingen als het gaat om patiëntdata en eHealth kunnen daarbij helpen. De gezondheidsprogramma’s van Stichting Gezond met Zorg ondersteunen arts en patiënt bij de optimalisering van deze preventieve zorg rondom de patiënt.

 

Persoonlijk
Iedere persoon wil graag gezondheidsproblemen voorkomen. Na het herkennen van een chronische aandoening wil “de patiënt” graag de beste zorg voor zijn gezondheid. Chronische zorg begint vaak met een incident of opsporing rondom een aandoening. Vaak herkent de patiënt zich in zijn chronische aandoening. Daarom richt een programma van Gezond met Zorg zich primair op deze persoonlijke aandoening. In elk programma helpen zorgverleners de patiënt met het voorkomen van toekomstige verslechtering en behandelingen door preventieve monitoring, begeleiding en voorlichting.

 

Netwerk
In een programma van Gezond met Zorg begeleiden zorgprofessionals de patiënt met adviezen en monitoring. Deze zorgprofessionals werken samen in een netwerk van zorg rondom de patiënt. Hiermee is de patiënt altijd verbonden met de juiste kennis en kunde, op het goede moment, in de buurt en met voldoende aandacht. Het netwerk aan zorgverleners verbindt de patiëntgerichte programma’s in haar uitvoering tot een samenhangend geheel aan wisselende zorgbegeleiding, -adviezen en diagnostiek.