Chris Hagen

Nefroloog

Werkzaam als kwartiermaker en uitvoerend bestuurder bij stichting Gezond met Zorg.

Aansturend verantwoordelijk voor de medische inhoud van de zorgprogramma’s van de stichting.

Thomas Hoyng

Van huis uit econoom en accountant.

Werkzaam als kwartiermaker en bestuurder bij Stichting Gezond met Zorg.

Binnen de stichting verantwoordelijk voor de financiële en organisatorische aansturing van de stichting en haar programma’s.

 

Artikelen: www.onzezorgeuro.nl/artikelen
Maker van de podcastserie: Onze zorgeuro
Achtergrondinformatie: www.onzezorgeuro.nl
Podcastserie op Spotify: Spotify Onze Zorgeuro
Linkedin: Linkedin Post